Lätta skorstenar

Vi erbjuder moderna, certifierade skorstenssystem för de flesta ändamål, från villor och flerbostäder till industriella anläggningar.

 

En rätt anpassad skorstenslösning är en förutsättning för en effektiv och säker eldning, oavsett typ av eldstad. Därmed är skorstenen en av de allra viktigaste delarna i en byggnad. Vid valet av skorsten tas hänsyn till typ av eldstad, bränsletyp, skorstenslängd, kanaldimension mm. Olika förutsättningar gäller exempelvis för eldning med ved, pellets, spannmål etc.

Vår erfarenhet och kompetens står till kundernas förfogande för att vi tillsammans skall hitta den optimala lösningen beträffande både säkerhet och funktion.