Glidgjutning

Glidgjutningsmetoden med våran keramiska massa kan användas till att reparera de flesta rök- och ventilationskanaler, fördelen med denna metod är att man i det närmaste behåller den befintliga kanalarean.

 

• Varje spricka och hålighet tätas effektivt.

• Miljövänlig metod.

• Skorstenstätning med 10 års garanti, avser arbete och material.

 

Eldning kan påbörjas efter 24 timmar. Dock rekommenderas 3 dygns torktid.

 

Efter färdigt arbete skall kanalen täthetsprovas av godkänd besiktningsman.
 

loading...