"Kostnadsfritt hembesök för en rättvis offert."
 

 

Saker vi tittar på hos er är:

Värmekällans anslutning mot murstock?

Vad eldas idag?

Vad ska eldas i framtiden?

Dimension på rökkanal? (idag och efter renovering)

Längd på rökkanal?

Är murstocken synlig genom byggnadens våningsplan?

Stående / liggande skiljeväggar?

Godkänd steganordning på yttertak?

Skorstenens skick ovan tak. Lösa stenar?

Angränsande rök / ventilationskanaler?

 

Många av dessa punkter görs okulärt. För att titta ned i rökkanalen tar vi
hjälp av våran speciella skorstenskamera.

mejla en fråga!

(Svarar normalt inom 48 timmar)